Omi­nai­suu­det

Kattavat ominaisuudet tekevät Base C7 -julkaisujärjestelmästä vaativiin tarpeisiin sopivan tuotteen.


KÄYTETTÄVYYS

Tutut käytännöt

Käytettävyys ohjaa vahvasti julkaisujärjestelmän tuotekehitystä. Base C7 tuntuu tutulta ensimmäisestä käyttökokemuksesta alkaen. Käyttöliittymä noudattaa kaikkien näkymien osalta tuttuja, toistuvia käytäntöjä ja teemoja. Näin myös uusien ominaisuuksien omaksuminen helpottuu, kun järjestelmää laajennetaan tai päivitetään uudempaan versioon. Käyttö onnistuu joko suomen tai englannin kielellä.

KÄYTTÖOIKEUDET

Monitasoinen käyttäjähallinta

Julkaisujärjestelmän käyttöoikeustasot on suunniteltu tukemaan eri kokoisten organisaatioiden tarpeita. Yksinkertaisimmillaan järjestelmää käytetään pääkäyttäjän tunnuksilla. Usean organisaation järjestelmässä jokaisella organisaatiolla on järjestelmässä omat pääkäyttäjät ja vastuualueet. Käyttäjähallinnan tasot ovat: organisaatiot, ryhmät ja käyttäjät.

JULKAISUPROSESSI

Workflow luonnoksesta ajastettuun julkaisuun

Sisällöntuotannon työnkulku, eli workflow, alkaa sivun luonnostelusta. Luonnokset tallentuvat versiohistoriaan. Kun sivu on valmis, se valitaan julkaistavaksi heti tai ajastetusti. Ylläpidosta voi helposti seurata työn edistymistä: sivun tila (kesken, valmis, julkaistu jne.) ilmaistaan sanallisesti sekä värikoodauksella. Myös versioiden ajastettu poisto ja julkaisu onnistuu.

 

WYSIWYG-SISÄLLÖT

Muotoiluominaisuudet

Sisällön muotoiluun käytetään yhtä markkinoiden edistyksellisimmistä työkaluista. Käytössäsi on sivustoa varten suunnitellut tyylit, älykkäät sivupohjat ja valmiita rakenteita esimerkiksi taulukkopohjien muodossa.

Muotoilut näyttävät jo työstämisvaiheessa juuri siltä, miltä ne näyttävät julkaistuna. 

VERSIONHALLINTA

Palautus ja versiot

Jokaisesta sivusta tallentuu versiohistoria ja poistetut sivut päätyvät roskakoriin. Versioinnin avulla voit rakentaa sivuja, jotka muuttuvat esimerkiksi vuodenaikojen tai tärkeiden tapahtumien mukaan ajastetusti. Versionti ja roskakori -ominaisuudet parantavat käyttökokemusta; on helpottavaa tietää että ei voi tehdä mitään peruuttamatonta.

KIELIVERSIOT

Kansainvälinen

Julkaisujärjestelmässä on laaja tuki eri merkistöille, mikä mahdollistaa eri kielisten sivustojen luonnin (myös mm. kiina ja venäjä). Myös itse julkaisujärjestelmästä on olemassa suomenkielisen lisäksi englanninkielinen käyttöliittymä. Samassa järjestelmässä voi olla eri kieliversioita käyttäviä käyttäjiä.

 

TUKI USEILLE SIVUSTOILLE

Työkalut rakenteen hallintaan

Yhdellä julkaisujärjestelmällä voidaan hallita useita julkisia-, intranet- ja ekstranet-sivustoja, joilla jokaisella voi olla oma visuaalinen tyylinsä, ylläpitäjänsä ja rakenteensa.

Julkaisujärjestelmään on suunniteltu keskeiset työkalut yhden tai useamman sivuston hallintaan. Järjestelmällä voidaan luoda, muokata, poistaa, siirtää ja kopioida sivuja.

Järjestelmä sisältää myös ulkoisen rajapinnan sivujen tuomiseksi järjestelmään. 

TIEDOSTOT

Dokumenttien ja kuvien hallinta

Julkaisujärjestelmän tiedostoarkisto mahdollistaa tiedostojen ja kansioiden lisäämisen, korvaamisen, muokkaamisen, poistamisen ja siirtämisen. Se myös tarjoaa sisäisen hakutoiminnon. Tiedostoarkistoon voidaan siirtää useita tiedostoja kerralla.

Kuvien muokkaamiseen löytyy perustyökalut. Erillisen lisäosan avulla kansio voidaan esittää tiedostoineen halutuilla sisältösivuilla. Lisäksi tiedostoarkisto on mahdollista kytkeä työaseman yhdeksi verkkolevyksi, jolloin tiedostoihin pääsee suoraan käsiksi esimerkiksi Wordista.

KÄYTETTÄVYYS

Saavutettavuus ja helppous

Verkkopalveluun on saataviilla seuraavat käyttöä helpottavat ominaisuudet: tekstin koon muuttaminen, murupolku, sivukartta ja haku.

Julkaisujärjestelmä ei aseta rajoituksia sivuston ulkoasulle tai käyttöliittymäsuunnittelulle. Käyttöliittymän suunnittelussa huomioidaan eri kohderyhmät, joille palvelu kehitetään.

Sivujen metatiedoissa huomioidaan sekä asiakkaan että hakukoneiden asettamat vaatimukset.

 

NÄKYVYYS JA SEURANTA

Hakukonenäkyvyys

Julkaisujärjestelmä on suunniteltu tarjoamaan kaikki tekniset edellytykset hyvän hakukonenäkyvyyden saavuttamiseksi. Keskeisiä tekijöitä ovat muun muassa älykkäät, selkokieliset URL-osoitteet, oikeaoppiseen sisällöntuotantoon kannustavat muotoilutyökalut, keskeisten metatietojen tarjoaminen sekä hyvin jäsennetyt HTML-dokumentit. Näiden lisäksi näkyvyyttä tuetaan tarjoamalla asiakkaalle koulutusta ja työkaluja näkyvyyden parantamiseen ja seurantaan. 

LAAJENNETTAVUUS

Arkkitehtuuri

Julkaisujärjestelmän laajennettavuus perustuu modulaariseen arkkitehtuuriin. Järjestelmän ytimen päälle rakennettava tuote koostuu asiakkaan toimintaa tukevista komponenteista eli moduuleista.

Julkaisujärjestelmän oletuskokoonpanon moduuleita ovat sivujen hallinta, kävijäseuranta, tiedostojen hallinta, sähköisten lomakkeiden työkalu sekä käyttäjä- ja ryhmähallinta.

LAAJENNETTAVUUS

Lisäosat

Julkaisujärjestelmää ja verkkosivustoja voidaan laajentaa kymmenillä erilaisialla lisäosilla, joiden avulla tehostetaan sähköistä asiointia, markkinointia ja myyntiä, tiedottamista sekä tarjotaan elämyksellistä sisältöä.

Lisäosat ovat moduuleja, joita voidaan vapaasti lisätä julkaisujärjestelmään myöhemmissä vaiheissa. Verkkopalvelusi kasvaa ja kehittyy vaatimustesi mukana.