Tekniset tiedot


Palvelinvaatimukset

 • Käyttöjärjestelmä: Linux
 • Tietokanta: MySQL
 • HTTP-palvelin: Apache (2.0 tai uudempi)
 • Ohjelmakoodi: PHP (5.2.3 tai uudempi)

Tuetut selainversiot

 • Microsoft Internet Explorer 11 tai uudempi
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Safari

Tuetut kielet

 • Suomi
 • Englanti
 • Järjestelmän kielituki on tarvittaessa laajennettavissa UTF-8 -merkistötuen ansiosta myös muuhun kuin edellä mainittuun kieleen.
 

Keskeiset komponentit

 • EntityFramework (ORM)
 • TinyMCE (editorin ydintekniikka)
 • jQuery (JavaScript-kirjasto)
 • Zend Framework (PHP-sovelluskehys/-kirjasto)

Rajapinnat

 • SOAP
 • REST/HTTP(S)
 • Siirtotiedostot (esim. XML- tai CSV-muodossa (S)FTP:n yli)
 • WebDAV (tiedostoarkisto)

Suorituskyky

 • Ohjelman HTTP-pyynnöt ja tietokantakyselyt hajautetaan eri palvelimille
 • Sivuston kriittiset osat tallennetaan palvelimella välimuistiin ja selaimille palautetaan sivuja pääosin välimuistikopioina.
 • Tiedostojen käsittely hajautetaan tarvittaessa myös toisen runkoverkkoyhteyden päähän.
 

Hallinnollinen skaalautuvuus

Base C7 on suunniteltu skaalautumaan hallinnollisesti. Järjestelmä soveltuu usean organisaation yhteiskäyttöön esimerkiksi konsernin tytäryhtiöiden tai kuntayhtymän kuntien kesken. Keskeinen tekijä hallinnollisessa skaalautuvuudessa on organisaatiokohtaiset käyttöoikeudet, pääkäyttäjät ja resurssit. Tämä tuo säästöjä muun muassa pienempinä hankinta-, ylläpito- ja sovellusvuokrauskuluissa.

Toiminnallinen laajennettavuus

Julkaisujärjestelmän toiminnallinen laajennettavuus perustuu modulaariseen arkkitehtuuriin, joka mahdollistaa sekä valmiiden lisäosien että asiakaskohtaisten lisäosien asentamisen järjestelmään. Lisäosat ovat itsenäisiä, rajapintojen kautta keskenään kommunikoivia moduuleita, joiden käyttöönotto ei vaaranna muun järjestelmän toimintaa.

 

Tietojen varmistus ja palautus

 • Inkrementaalinen varmistus toiselle palvelimelle kerran vuorokaudessa. Ei hävitä poistettuja tiedostoja.
 • Täydellinen kopio tiedoista kerran viikossa. Viikottaista varmuuskopiota säilytetään eri tilassa.
 • Levyvirheisiin on varauduttu RAID-järjestelmällä.
   

Palautukset

 • Varmuuskopioista on mahdollista tehdä täydellinen järjestelmän palautus sille hetkelle, jolloin varmistus on luotu.
 • Palvelinrikon yhteydessä rikkoutunut palvelin korvataan varapalvelimella, joka sisältää kaikki järjestelmän tiedot edelliseltä yöltä.
 • Tietokannasta on useimmiten mahdollista tehdä palautuksia jopa transaktiokohtaisesti. Tämä mahdollistaa järjestelmän palauttamisen siihen tilaan missä se oli esimerkiksi tietyllä kellonhetkellä tai ennen tiettyä transaktiota (esim. ennen sivun tuhoamista roskakorista). Transaktiokohtaisten palautusten mahdollisuus joudutaan selvittämään tapauskohtaisesti. Tehdyt palautukset ovat onnistuneet lähes poikkeuksetta. 

Tietoturva

 • Palvelinympäristön tietoliikenne on suojattu palomuurilla. Palvelinympäristö on suojattu DOS-hyökkäyksiä vastaan.
 • Jaetuilla palvelimilla shell-tunnuksia on vain Valu Digitalin työntekijöillä. FTP- tai muita tiedonsiirtotunnuksia ei jaetuilla palvelimilla myönnetä asiakkaille.
 • Palvelinohjelmistot päivitetään säännöllisesti.
 • Kolmansien osapuolten tai asiakkaiden omia järjestelmiä ei pääsääntöisesti asenneta jaettuun palvelintilaan.
 • Sivustot on suojattu hyökkäyksiä vastaan ohjelmistopalomuurilla.
 • Sivustojen toteutuksessa huomioidaan seuraavat tietoturvauhat ja väärinkäytökset: XSS-haavoittuvuudet, lomakkeiden käyttö roskapostitukseen, sähköpostihaavoittuvuudet, muut syötteiden puutteellisesta tarkistuksesta aiheutuvat haavoittuvuudet (esim. SQL-injektiot)
 

Sivuston hallinta

 • Tuki usealle sivustolle
 • Sivujen luonti/muokkaus/poisto/haku
 • Julkaisu
 • Roskakori
 • Versiointi
 • Ajastus
 • Käyttöoikeudet
 • Sivuston linkkien tarkistus
 • Sivujen luokitukset (tagit)
 • Laaja tuki eri kielille (tuki UTF-8-merkistölle)
 • Sivujen tuonti ulkoisen rajapinnan avulla (SOAP)
 • Sivujen vienti CSV-muodossa (export)
 • Haku
 • Värikoodaukset sivun tilan ja julkaisutilan mukaan
   

Julkaisu

 • Sivun/version julkaisu ja poisto julkaisusta
 • Work-flow: luonnos > katselmointi > hyväksyntä/hylkäys
 • Ajastus
 • Rajatut oikeudet (valituille ryhmille tai yleiselle Julkaisijat-ryhmälle)
   

Versiointi

 • Automaattiset versiot
 • Käyttäjän luomat versiot: luonti, muokkaus, poisto
 • Versioarkiston siistiminen

Ajastus

 • Ajastettu sivun julkaisu
 • Ajastettu version julkaisu
 • Ajastettu version julkaisu version nimellä valitussa sivuston osassa
   

Käyttöoikeudet

 • Pääryhmän/organisaation pääkäyttöoikeudet
 • Muokkausoikeudet (ryhmäkohtainen)
 • Julkaisuoikeudet (käyttäjäkohtainen)
 • Lukuoikeudet
 • Käyttöoikeusraportointi (yhteenveto halutusta sivuston osasta ja siihen liittyvistä käyttöoikeuksista)

Sivun hallinta

 • Sivun perustietojen hallinta
 • Näkyvyystaso
 • Esikatselu
 • Luokitukset
 • Sivun tila (esim. "keskeneräinen" tai "valmis")
 • Ylläpitäjien kommentit (esim. "kuvat puuttuvat sivulta")
 • Sisällön hakeminen toiselta sivulta
 • Sivun linkittäminen toiseen kieliversioon
   

Metatiedot

 • Yleiset metatiedot (otsikko, avainsanat, kuvaus, viimeisin muokkaus, muokkaajan nimi, julkaisuaika)
 • Laajennettavissa esim. Dublin Core -metadataformaatin mukaisesti
 • Sivun portletit voivat laajentaa sivuston HEAD-osioon tulostettavia meta-tietueita
   

Luokitukset

 • Sivun linkittäminen muiden saman aihealueen tietojen kanssa (esim. aihealueen uutiset tai tapahtumat)
   

Sisällöntuotanto ja muotoilu

 • WYSIWYG-editori
 • Linkkien luonti/muokkaus/poisto
 • Tiedostojen linkitys (tyylit eri tiedostotyypeille)
 • Kuvien lisäys ja automaattinen skaalaus
 • Taulukkojen hallinta
 • Dynaamiset sisällöt
 • Automaattinen sisällön siistiminen
 • Valmiit sivupohjat eri sisällöille
 • Sisällön siirto toiseen sivupohjaan
 • Kuvatyylit
 • Versio- ja muutoshistoria
 • Editorin käyttöliittymä konfiguroitavissa
 • Editorin tyylit, muotoilut, rakenteet ja sivupohjat konfiguroitavissa
 • Editorin toiminnot konfiguroitavissa 
 

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

 • Kolmitasoinen: organisaatiot, ryhmät ja käyttäjät
 • Käyttöoikeuksien jako toimintojen mukaan
 • Käyttöoikeuksien toteutus toimintokohtaisesti
 • LDAP-tuki
   

Käyttäjät

 • Käyttäjien luonti/muokkaus/poisto/haku
 • Valmiit roolit: järjestelmän pääkäyttäjät, organisaation pääkäyttäjät, julkaisijat ja tavalliset käyttäjät
 • Käyttäjäkohtaiset asetukset, mm. käyttäjän yhteystiedot, kuva, kielivalinta
 • Järjestelmän pääkäyttäjillä täydet oikeudet
   

Ryhmät

 • Ryhmien luonti/muokkaus/poisto/haku
 • Organisaatiokohtaiset pääryhmät
   

Organisaatiot

 • Organisaatioiden ja yksiköiden luonti, muokkaus ja poisto
 • Tuki jaetuille yksiköille (usean organisaation käytössä)
 • Organisaatiokohtaiset pääkäyttäjät (oikeudet mm. oman organisaation sisäiseen käyttäjähallintaan)
   

LDAP-tuki

 • LDAP-integrointi esim. ActiveDirectory:n kanssa

Tiedostojen ja kansioiden hallinta

 • Kansioiden hallinta
 • Tiedostojen hallinta
 • Haku
 • Roskakori
 • Thumbnail-näkymät kuvista
 • Kuvankäsittelyominaisuudet
 • WebDav-rajapinta (tiedostoarkiston hallinta verkkoasemana)
   

Kansioiden hallinta

 • Kansioiden luonti/muokkaus/poisto/selaus/haku
 • Kansioiden siirto
 • Kansiokohtaiset käyttöoikeudet
   

Tiedostojen hallinta

 • Tiedostojen luonti/muokkaus/selaus/haku
 • Tiedostojen siirto
 • Tiedostojen selaus
 • Versiointi
 • Lukuoikeudet
 • Metatiedot
   

Kuvankäsittely

 • Valmiit kuvatyylit: rajaus, pienennys, automaattiset reunat, maskit